W trosce o ciepło Twojego otoczenia!

Dotacje UE

EFSI

NARMET PLUS Rafał Ostaszewski informuje, iż w dniu 29.03.2018 r. została podpisana umowa na dofinansowanie projektu pt. Zwiększenie potencjału firmy NARMET PLUS poprzez wprowadzenie do oferty nowych produktów oraz zwiększenie zatrudnienia, Działanie 1.5: Wspieranie przedsiębiorczości i zatrudnienia w gminach, których rozwój uwarunkowany jest siecią Natura 2000, Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Osi Priorytetowej I.

Cel projektu: Celem projektu jest wdrożenie innowacyjnego procesu produkcji kotłów CO.

Efekty projektu:

  • wprowadzenie do oferty nowego produktu;
  • wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa;
  • wzrost znaczenia marki przedsiębiorstwa na rynku;
  • wzrost wartości przedsiębiorstwa;
  • wzrost zatrudnienia.

Wartość projektu: 882 895,50 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 399.151,96 PLN
Umowa nr: UDA-RPPD.01.05.00-20-0139/17-00